Home

Er du vores nye staldansvarlige?? - Se stillingsopslaget her


 

Generalforsamling 201

 

I henhold til vedtægternes §11 afholder Rosenholm Rideklub sin årlige generalforsamling.

 

Tidspunkt: torsdag 23. februar 2017 kl. 19

 

Sted: Rytterstuen, Amaliegårdvej 54, 8543 Hornslet

 

Dagsorden ifølge vedtægterne (ref. §8)*:

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelse og udvalg aflægger beretning.

3.Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse.

4.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats

5.Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og ønsker ikke genvalg
Pia Rostgaard, Anne-Louise Mostrup Davidsen, Christina Kristensen

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.

9.Valg af 2 revisorer of 1 revisorsuppleant.

10.Eventuelt

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*§8.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagorden.

 

Ethvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til ethvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer.

 

På generalforsamlingen vælges 6 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær (forretningsudvalg) og 3 bestyrelsesmedlemmer med reference til hvert deres udvalg.

 

Det tilstræbes at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer kan afgå i ulige år, mens kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer kan afgå i lige

 

Generalforsamlingens juniorer vælger selv juniorrepræsentant til bestyrelsen samt juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges.

 

Juniorrepræsentanten er på valg hvert år, mens alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, de er fyldt 18 år.

 

Følgende udvalg skal til enhver tid være etableret i klubben:

 

  • Forretningsudvalg, der består af formand, sekretær og kasserer
  • Sportsudvalg
  • Juniorudvalg
  • PR og sponsorudvalg

 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

 

Da klubben modtager kommunale lokaletilskud må følgende grupper af personer ikke indvælges i klubbens bestyrelse:

 

-        Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til såfremt der er et lejeforhold mellem ejer / forpagter og klub.

 

-        Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben.

 

-        Klubbens fuldtidsansatte.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


 

 

Her finder du informationer om klubben og klubbens arrangementer og stævner. Siden vil løbende blive opdateret med oplysninger om hvad der sker i klubben. Som medlem, tryk altid "Seneste Nyheder".


Her kan du se den aller vigtigste information der sker i din klub :)

Brug Drop-Down menu for at få svar på praktiske spørgsmål lige fra bestyrelsens sammensætning, til alt om forbund, undervisning, stævner og meget andet.

God "surfing" allesammen :-)


Hos os finder du hjerterum og fællesskab
Vi har enkelte ledige bokse til både hest og pony

Opstaldning tilbydes - Se vores priser her

 

 

Tag på tur med Rosenholm Rideklub her - Vi har også plads til dig

Line står klar til at vise vores bokse og faciliteter frem, og hun kan kontaktes på telefon 2226 7856.

 


Webmastere

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 Støt vores sponsorer, de støtter os:

guld solv1 2016

JesperV

Her kan du betale med MobilePay og Swipp: 61607513

Se Rosenholm Rideklubs seneste video

Udmugning af elevhestenes bokse. Se Louise instruktionsvideo her:


Rosenholm Rideklub er nu certificeret:

DRF sikkerhed gul 100x100px

DRF driftogorganisation 238pixels

DRF elevskole 100pixels

KALENDER

loader
Gå til toppen