HomeKlubbenMedlemsinfo

Hvem er vi?

Ejerforhold og driftsansvar

Rideklubben lejer opstaldningsbokse og staldfaciliteter af I/S Tendrup Møllegård v/Frank Laursen. I/S Tendrup Møllegård er ansvarlig for drift og vedligehold af staldfaciliteterne.

Rideklubben lejer ridehusfaciliteter af den selvejende institution Rosenholm Ridecenter, der er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af ridehus.

Rideklubben har pensionærdrift, idet vi står for udlejning af et antal bokse til private hesteejere.

Rideklubben har rideskoledrift, idet vi driver en rideskole med kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.Rideklubbens historie

I begyndelsen af 90erne startede det som en lille rideklub. 
Kommunen ejede jorden og for lånte penge byggede man en hal. Det lån blev betalt ud i slutning af 0'erne. Man fik tilskud fra kommunen til aktiviteterne og en berider blev ansat. Der var rigtig mange medlemmer. Efter en del år kørte de frivillige imidlertid træt, og da der også var økonomiske problemer, besluttede man at lukke.

I 2005 kom der friske hestefolk til, og de startede den nuværende klub. Der er styr på både organisering og økonomi, så det går godt i dag.

 

Rideklubbens formål:

Formålet er at skabe et dejligt og spændende ridemiljø. Et sted hvor børn og voksne kan mødes om et aktivt fritidsliv. 

Gennem fællesskab om hesten skabes megen kontakt på tværs af aldersgrupper. Vi kan rumme mange forskellige mennesker, hjælper hinanden og har omsorg for hinanden. 

 

I formålsparagraffen står der:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

  
Klubben skal tilstræbe at: 

    • Sikre dyrenes adfærd og velfærd 
    • Satse bredt, specielt på børns interesse for ridesporten 
    • Tilføre viden, respekt og omsorg for hinanden og dyrene 
    • Skabe trivsel og behagelig atmosfære for medlemmerne 
    • Opbygge et sundt og socialt netværk og fællesskab 
    • Udvikle familieaktiv fritid 
    • Gøre klubben til et attraktivt sted at være 
    • Introducere de mange forskellige discipliner indenfor ridesporten 
    • Sikre de bedst mulige forhold i undervisningen 
    • Udvikle og undervise rytterne efter den enkeltes ambitioner 
    • Gøre ridesporten økonomisk tilgængelig for alle

 

Beskrivelse af møder/hverdagen:

    • Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden.
    • Staldmøde med de private  holdes 1 gang i kvartalet.
    • Centerbestyrelsen holder møde 1 gang i kvartalet.
    • Der afholdes hvert år fastelavns- og julestævne med ringridning og anden underholdning.
    • Om sommeren er der 1 ridelejr, hvor deltagerne bor i telte på stedet.
    • Der afholdes også en sommerfest hvor man griller og hygger sig.
    • 3 gange om året er der arbejdsweekend
    • Desuden afholdes kurser i regler inden for Dansk Rideforbund, ting der rør sig inden for ridesport, rytterens sikkerhed og hestens
    • Røgt og pleje m.m.
    • Ridekursuser m.m

Større arrangementer:

Klubstævne.

3 gange om året. Den der sammenlagt får flest point får årets pokal.

Disse stævner er åbne for alle inden for distriktet.

Distriktstævne

1 gang om året. Hest dressur

 

Alt arrangeres af frivillig arbejdskraft

 

 

Gå til toppen