Den nye hestepasforordning
Link til den nye hestepasforordning

DRF - Nye EU regler strammer kravene til hestepas

Fødevarestyrelsen har præciseret, at dyrlægen ikke har lov at behandle en hest med lægemidler, der udelukker hesten fra konsum, hvis hesten ikke har et pas og passet er til stede. Det betyder at passet skal kunne fremskaffes umiddelbart.

Fødevarestyrelsens tidligere udmeldte regel om fremskaffelse af passet inden for tre timer er altså afskaffet.

Ansvaret lå tidligere hos ejer, men er nu flyttet til bruger. Definitionen på bruger er bred og kan i nogle tilfælde også betyde, at hestens opstaldningssted kan have et ansvar, hvor der er tale om rideskolens heste.

Opstaldningsstedet kan ikke blive holdt ansvarlig for manglende tilvejebringelse af pas. Ansvaret ligger alene hos hestens ejer/bruger.

Gå til toppen