HomeVigtig videnSikkerhedsreglement

Rosenholm Rideklub – Sikkerhedsreglement

PDF Udgave

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben.

”Sikkerhed først” er en af Dansk Ride Forbunds værdier.

Denne sikkerhedsvejledning er udarbejdet, fordi Rosenholm Rideklub ønsker at erhverve sig Dansk Ride Forbunds sikkerhedsmærke.

Sikkerhedsvejledningen er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Ride Forbunds krav til sikkerhed.

Voksne samt erfarne ryttere er rollemodeller for unge og ikke rutinerede ryttere. Derfor er det vigtigt, at alle opfører sig sikkerhedsmæssigt korrekt og viser hensyn til hinanden.

Overholdes reglerne ikke, vil det medføre:
1. Første gang = en mundtlig advarsel.
2. Anden gang = en skriftlig advarsel.
3. Tredje gang = karantæne fra rideskolen i x-antal dage afhængig af forseelsen.

Klubbens faciliteter generelt:
• Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning, longering, ved kørsel med vogn samt når man befinder sig på banen under løsspringning af hest/pony.
• Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
• Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle et træktov rundt om hånden eller livet.
• Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
• Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
• Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
• Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
• Ingen anvender sporer uhæmmet.
• Ingen løse hunde, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.
• Man skal være minimum 16 år for at kunne tage ansvar for et barn under 10 år som håndterer hest/pony.
• Børn under 7 år må ikke opholde sig alene på rideskolens areal.
• Der må kun skridtes og trækkes med hestene på rideskolens areal og område.
• Det er ikke tilladt at lege i halmen (kravle på halm-/høballerne)

Stald:
• Heste på opbindings-/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
• Heste på opbindings-/striglepladser skal stå med grime og være fastspændt i begge sider.
• Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passerer hinanden.
• Når man trækker en hest forbi en strigleplads hvor der står en anden hest, går man hurtigt forbi og viser hensyn til den som står der.
• Når to heste skal passerer hinanden på staldgangen, skal den hest som står bundet, minimum løsnes i den side hvor den anden hest skal passere. Man må aldrig trække en hest under den snor en anden hest står bundet i.
• Man må ikke trække en hest forbi en anden hest som står på staldgangen, uden at den som har ansvaret for hesten, er ved den fastspændte hest.
• Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser mv.
• Striglepladserne må ikke bruges til opbevaring af redskaber mv.
• I stalden skal forefindes synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.
• For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
• Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden.
• Børn under 1.30 høj skal bære ridehjelm når de færdes i stalden.
• Børn under 10 år skal være under opsyn af ansvarshavende person over 16 år hvis barnet håndterer hest/pony.

Ridehal/ridebaner:
• Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
• Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
• Regler for ridning/longering i ridehallen hænger på barrieren, i begge ender af ridehallen.
• For at deltage i ”fri ridning” (ridning udenfor holdundervisning), skal rytteren have taget ridemærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
• I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
• Sig noget inden porten åbnes, så hestene i ridehallen ikke bliver forskrækkede.
• Børn under 10 år må ikke ride på rideskolens areal uden opsyn af en ansvarshavende voksen (minimum 16 år).
• Der må springes i ridehallen på de tidspunkter som fremgår af halplanen.
• Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
• Privat undervisere skal være mindst 16 år. Hvis der undervises af personer under 16 år, skal der være en ansvarshavende myndig person til stede.
• Klubbens ansatte undervisere skal være mindst 16 år. Hvis der undervises af personer under 18 år, skal der være en ansvarshavende myndig person til stede.
• Man må ikke ride på rideskolens areal med ”håndhest”.
• Tæpper, jakker mv. skal placeres i hjørnerne.

Terræn:

Ridning i trafikken
• Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
• Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
• Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter. Der rides på vejen ikke på fortove og cykelstier. Alle færdselslovens regler  vedr. ensrettede veje m.v. overholdes. Rides mange    samlet foregår det 2 og 2 ved siden af hinanden, på vejen.
• Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
• Medbring gerne en mobiltelefon når der rides ud.

Mørke:

• Ridelygte ved venstre ben er lovpligtig. Reflekser (min. 5cm) på alle hestens ben.

• Reflekser på arme, trense, refleksdækken, pandelygte på hjem anbefales.

• Der rides på vejen

Fold:

• En person kan kun føre en hest eller pony af gangen til og fra folden (undtaget herfra er klubbens personale inklusive weekendvagter).
• Heste der føres til og fra fold skal som minimum føres i grime og træktov.
• Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
• For at lukke heste ud eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
• Børn skal minimum være 10 år for at lukke privatponyer på fold (f.eks. i forbindelse med weekendvagter).
• Børn skal minimum være 12 år for at lukke privatheste på fold (f.eks. i forbindelse med weekendvagter).
• Børn under 10 år må aldrig færdes alene på foldene.
• Man skal være minimum 16 år for at kunne tage ansvar for et barn under 10 år.
• Rideskoleelever (uanset alder) må ikke trække heste ind fra fold uden opsyn, medmindre underviseren godkender det og derved føler det er forsvarligt.

Når ulykken sker
• Stands ulykken.
• Giv livreddende førstehjælp.
• Tilkald den nødvendige hjælp.
• Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet.
• Vigtige telefonnumre forefindes ved førstehjælpskasserne i henholdsvis saddelrum og rytterstue.

Lægevagten/skadestue tlf. : 70 11 31 31
Alarm tlf. : 112 (Må kun benyttes ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom).

Opfølgning på ulykker
• Eventuelle ulykker evalueres i bestyrelsen med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning.
• Bestyrelsen forbeholder sig ret til løbende at redigere i sikkerhedsvejledningen.

Sikkerhedsvejledning for Rosenholm Rideklub er udarbejdet af bestyrelsen november 2012.

 

 

 

 

 

Senest opdateret: Torsdag, 13. april 2017 22:14

Gå til toppen